Program podporující rozvoj zemědělství a venkova byl dnes schválen Evropskou komisí

Program podporující rozvoj zemědělství a venkova byl dnes schválen Evropskou komisí

18. 5. 2015

Jako šestý v pořadí byl dnes Evropskou komisí schválen Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Program rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,31 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici.

Program podporující rozvoj zemědělství a venkova byl dnes schválen Evropskou komisí

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena