Přes 9 000 uživatelů používá nový monitorovací systém

Přes 9 000 uživatelů používá nový monitorovací systém

27. 8. 2015

Již tři měsíce je v provozu nový monitorovací systém evropských fondů MS2014+, který byl speciálně vytvořen pro stávající programové období 2014–2020. Jeho hlavní výhody spočívají v jednotném uživatelském prostředí pro všechny operační programy a celý proces podávání žádosti je výrazně jednodušší. Už jej využilo přes 9 000 uživatelů.

Přes 9 000 uživatelů používá nový monitorovací systém

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena