Olga Letáčková: Evaluace se musí dostat více do popředí zájmu

Olga Letáčková: Evaluace se musí dostat více do popředí zájmu

21. 10. 2015

V rámci předsednictví České republiky zemím Visegrádské skupiny se ve středu 21. října konala první veřejná konference k tématu evaluací v oblasti evropských fondů. Organizací mezinárodní konference „Evaluace 2014–2020: Výzvy a příležitosti“ si Ministerstvo pro místní rozvoj klade za cíl především zvýšit povědomí o této problematice v ČR a posílit výměnu zkušeností s odborníky ze zahraničí.

Olga Letáčková: Evaluace se musí dostat více do popředí zájmu

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena