Návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje prošel prvním čtením

Návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje prošel prvním čtením

8. 4. 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře regionálního rozvoje, a některé další zákony, byl v prvním čtení projednán poslaneckou sněmovnou. Návrh upravuje přípravu a aplikaci celostátních i regionálních dokumentů strategické povahy zaměřených na podporu regionálního rozvoje a dále obsahuje způsob přípravy, realizace a koordinace politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie v podmínkách České republiky.

Návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje prošel prvním čtením

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena