Můžeme se těšit na nové projekty česko-polské přeshraniční spolupráce

Můžeme se těšit na nové projekty česko-polské přeshraniční spolupráce

23. 6. 2015

Další z pěti přeshraničních programů pro období 2014-2020 realizovaných mezi Českou republikou a sousedními státy je schválený. Program Interreg V-A Česká republika - Polsko má k dispozici přes 226 milionů euro.

Můžeme se těšit na nové projekty česko-polské přeshraniční spolupráce

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena