Ministryně Šlechtová má připraveno 235 milionů na regulační plány

Ministryně Šlechtová má připraveno 235 milionů na regulační plány

16. 9. 2015

Jednou z priorit ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové je co nejrychlejší zprostředkování financí, které umožní další rozvoj regionů. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí do konce září 2015 dalších pět výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se regulačních plánů, aktivit vedoucích k úplnému elektronickému podání, vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, provozních a animačních výdajů místních akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb. Jako první bude dnes 16. září 2015 vyhlášena výzva na „Regulační plány“.

Ministryně Šlechtová má připraveno 235 milionů na regulační plány

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena