Ministerstvo pro místní rozvoj spouští městské integrované nástroje

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští městské integrované nástroje

17. 12. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic (ITI) a strategií Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ), vyhlášených na konci listopadu. Tyto nové nástroje budou využity v celostátně nejvýznamnějších metropolitních oblastech a aglomeracích včetně jejich funkčního zázemí. Žadatelé mohou předkládat své strategie od 1. ledna 2016.

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští městské integrované nástroje

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena