Mezinárodní sítě schválené v 1. výzvě OP URBACT III hledají nové partnery

Mezinárodní sítě schválené v 1. výzvě OP URBACT III hledají nové partnery

30. 9. 2015

Podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy, posílit kvalitu strategického řízení a podnítit šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. To vše nabízí v tomto programovém období českým městům operační program URBACT III. Ministerstvo pro místní rozvoj pomáhá hledat pro tyto aktivity nové partnery a poskytuje odbornou a metodickou pomoc žadatelům a projektovým partnerům prostřednictvím svého národního kontaktního místa.

Mezinárodní sítě schválené v 1. výzvě OP URBACT III hledají nové partnery

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena