Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

4. 8. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní rozvoj bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 na venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Jak vyplývá z evropských nařízení, místní akční skupiny jsou také jedinými oprávněnými žadateli.

Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena