Karla Šlechtová poskytne obcím 450 milionů na územní studie

Karla Šlechtová poskytne obcím 450 milionů na územní studie

9. 10. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dnes 9. října 2015 již 9. výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) s názvem „Územní studie“. Výzva se týká zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona. Podporovány budou územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

Karla Šlechtová poskytne obcím 450 milionů na územní studie

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena