Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení byla schválena. Česká republika se velmi aktivně podílela na vyjednávání textu charty.

Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení byla schválena. Česká republika se velmi aktivně podílela na vyjednávání textu charty.

9. 10. 2014

Výbor pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN ) schválil dne 8. října během svého 75. výročního jednání text Ženevské charty OSN o udržitelném bydlení. Obsahuje cíle, principy i klíčová opatření v oblasti bydlení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena