Úspěšná přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem trvá již téměř dvacet let

Úspěšná přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem trvá již téměř dvacet let

26. 8. 2014

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou je jedním z pěti přeshraničních programů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V období 2007-2013 pro něj bylo vyčleněno na realizaci projektů celkem 107,44 mil. eur. Celkem bylo schváleno 206 projektů v celkové hodnotě 107 milionů eur. Evropská komise byla požádána o proplacení téměř 70 procent výdajů.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena