Systém pro administraci evropských dotací vznikl na základě transparentního výběrového řízení

Systém pro administraci evropských dotací vznikl na základě transparentního výběrového řízení

24. 7. 2014

Požadavek na vytvoření jednotného systému pro administraci evropských dotací (MS2014+) navrhovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) i Evropská komise na základě závěrů a doporučení „Auditu monitorovacího systému strukturálních fondů a fondů soudržnosti pro programové období 2007-2013“. Ten realizovala na přelomu let 2010 a 2011 na základě požadavku Evropské komise společnost Deloitte Advisory s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem financí. V závěrech auditu bylo doporučeno, aby MMR zajistilo jednotný systém, hrálo roli centrálního gestora a zajistilo jednotnou aplikaci pro programy a žadatele. A tím na sebe vzalo i povinnosti vlastního realizátora.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena