Reakce MMR na zprávu NKÚ

Reakce MMR na zprávu NKÚ

19. 5. 2014

Nejvyšší kontrolní úřad vytýká Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) nesprávnosti v účetnictví v celkové výši 25,5 miliardy korun. Tato na první pohled výrazná částka vyplývá ze zaměření činnosti ministerstva na problematiku evropských fondů a z ní vyplývajících velkých objemů finančních toků. Tyto výtky nemají nejen faktický dopad na správnost čerpání finančních prostředků, ale ani na věcnou nesprávnost jejich čerpání nepoukazují.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena