Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem byl schválen

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem byl schválen

2. 1. 2015

Evropská komise dne 17. 12. 2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem byl schválen

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena