Ostravské Hradčany jsou nejoblíbenějším kulturním projektem

Ostravské Hradčany jsou nejoblíbenějším kulturním projektem

15. 9. 2014

Pro turisty a zájemce o české a moravské kulturní dědictví připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj čtyřměsíční soutěž nazvanou Dejte hlas českým památkám. Vybraných šestnáct objektů, které byly zrekonstruovány díky dotacím Integrovaného operačního programu (IOP), soutěžilo o hlasy milovníků památek. Největší počet získal projekt Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Vítkovice, druhá příčka patří projektu Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě a třetí skončilo Národní centrum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena