Nevyčerpání peněz z česko-slovenského programu nehrozí

Nevyčerpání peněz z česko-slovenského programu nehrozí

6. 8. 2014

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovensko, který funguje v programových periodách EU již od roku 2004 je v porovnání s ostatními přeshraničními programy realizovanými v ČR nejmenší. Stal se ale důležitým zdrojem finančních prostředků pro udržení a prohlubování spolupráce a kontaktů daných historickým soužitím obyvatelstva před rozdělením tehdejšího Československa v roce 1993. I navzdory skutečnosti, že obyvatelstvo žilo ve společném státě, program se stal impulsem pro spolupráci na úrovni samospráv československého příhraničí. Určen je především pro subjekty z řad veřejné správy, tedy pro obce a jejich sdružení a neziskový sektor.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena