Na obnovu venkova má MMR připraveno 80 milionů

Na obnovu venkova má MMR připraveno 80 milionů

1. 12. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádosti o dotace v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova začíná běžet dnešním dnem (1. 12.) a končí 16. února 2015.

Na obnovu venkova má MMR připraveno 80 milionů

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena