MMR zajímá názor veřejnosti na připravovanou Politiku architektury a stavební kultury České republiky

MMR zajímá názor veřejnosti na připravovanou Politiku architektury a stavební kultury České republiky

27. 11. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje Politiku architektury a stavební kultury České republiky. Veřejnost má nyní možnost se k připravovanému materiálu vyjádřit a může tak napomoci zkvalitnit připravovaný materiál, jehož přínosem bude zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Připomínky a podněty mohou zájemci posílat do 9. prosince na adresu MMR ČR.

MMR zajímá názor veřejnosti na připravovanou Politiku architektury a stavební kultury České republik

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena