Ministryně Karla Šlechtová: Novela zákona o veřejných zakázkách odstraní průtahy v zadávacím řízení

Ministryně Karla Šlechtová: Novela zákona o veřejných zakázkách odstraní průtahy v zadávacím řízení

2. 12. 2014

V úterý 2. prosince předložila ministryně Karla Šlechtová do 2. čtení v Poslanecké sněmovně ČR dílčí novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž prostřednictvím dojde k odstranění nedostatků účinného znění stávající právní úpravy a snížení administrativních, časových a finančních nákladů účastníků zadávacích řízení.

Ministryně Karla Šlechtová: Novela zákona o veřejných zakázkách odstraní průtahy v zadávacím řízení

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena