Ministerstvo zveřejnilo Vybrané údaje o bydlení 2013

Ministerstvo zveřejnilo Vybrané údaje o bydlení 2013

9. 6. 2014

Zvláštní pozornost je věnována spotřebě energie v domácnostech. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách publikaci zpracovanou odborem politiky bydlení - Vybrané údaje o bydlení 2013. Jsou v ní shromážděny aktuální údaje týkající se problematiky bydlení, a to včetně mezinárodního srovnání. Zvláštní pozornost je v letošní publikaci věnována spotřebě energie v domácnostech. Úspora spotřeby energie je součástí cílů EU - snížit emise skleníkových plynů, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie, zvýšit energetickou účinnost.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena