Ministerstvo vyhlásilo výzvu na podporu neziskového sektoru

Ministerstvo vyhlásilo výzvu na podporu neziskového sektoru

13. 8. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu programu podpory nestátních neziskových organizací. Ty mohou předkládat pro rok 2015 žádosti v pěti oblastech: podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb; ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů; udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni; udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni a podpora činnosti Horské služby ČR.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena