„Jedná se o efektivní fungování ministerstva, nikoli o odvolání politických náměstků," ohrazuje se ministryně Šlechtová.

„Jedná se o efektivní fungování ministerstva, nikoli o odvolání politických náměstků," ohrazuje se ministryně Šlechtová.

5. 11. 2014

Už při svém jmenování ministryně Karla Šlechtová avizovala svůj záměr restrukturalizovat dosavadní organizační strukturu ministerstva a přeskupit některé agendy v rámci jednotlivých sekcí a zlepšit tak nejen vzájemnou komunikaci, ale i dosahované společné výsledky. Cílem této organizační změny je tak především soustředění agend a útvarů, které tvoří stěžejní pilíře činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, a to regionální rozvoj a veřejné investování.

„Jedná se o efektivní fungování ministerstva, nikoli o odvolání politických náměstků,

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena