Informace o stavu projektu "Efektivní nákupy"

Informace o stavu projektu "Efektivní nákupy"

10. 11. 2014

Vláda ČR v roce 2011 svým usnesením č. 563 zaujala stanovisko k resortním systémům centralizovaného zadávání, mezi jejichž hlavní přínosy patří úspory z centrálních nákupů. Přínosy lze významně posílit, pokud bude u vybraných komodit zaveden nákup pro celou státní správu z jednoho místa.

Informace o stavu projektu

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena