Evropští kontroloři se v Praze zajímají o stav a zkušenosti s čerpáním dotací EU i o problémové projekty

Evropští kontroloři se v Praze zajímají o stav a zkušenosti s čerpáním dotací EU i o problémové projekty

27. 3. 2014

Na Ministerstvu pro místní rozvoj, které je národním koordinátorem v oblasti čerpání fondů EU určených na politiku soudržnosti, se 26. března konalo celodenní diskusní setkání s pětičlennou delegací výboru Evropského parlamentu, který se zabývá kontrolou rozpočtu EU. Delegaci vedl Jens Geier z Německa. Členové delegace, doprovázení svými politickými poradci, se zajímali jak o stav a zkušenosti s čerpáním dotací EU, tak o jednotlivé projekty známé z médií z důvodu pochybení nebo nedostatků při realizaci.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena