DNES vyhlášena výzva - 74 milionů na podporu bydlení

DNES vyhlášena výzva - 74 milionů na podporu bydlení

1. 12. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem třech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury a opravu domovních olověných rozvodů. Žádosti lze předkládat od 8. 12. 2014.

DNES vyhlášena výzva - 74 milionů na podporu bydlení

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena