Vláda dnes projednává Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020

Vláda dnes projednává Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020

15. 5. 2013

MMR ČR v souladu s plánem legislativních úkolů vlády a zákonem o podpoře regionálního rozvoje dnes předložilo vládě Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 obsahující podrobnou analýzu regionálních rozdílů v ČR (především na úrovni obcí s rozšířenou působností) a v implementační části pak systém realizace regionálního rozvoje v rovině řídící, koordinační a monitorovací.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena