V areálu bývalého kláštera v Plasích se veřejnosti otevře zrekonstruovaný pivovar

V areálu bývalého kláštera v Plasích se veřejnosti otevře zrekonstruovaný pivovar

18. 12. 2013

Už ve vrcholném středověku byly západočeské Plasy centrem kultury a vzdělanosti nejen v povodí řeky Střely, ale významné místo zastávaly v celém českém království. Zasloužil se o to cisterciácký klášter, který zde krátce před polovinou 12. století založil kníže Vladislav II. Sto let starý pivovar, který je součástí areálu kláštera, prošel v minulém roce komplexní památkovou obnovou. Rekonstrukce pivovaru byla podpořena z Integrovaného operačního programu v rámci projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena