Seminář o efektivní veřejné správě jako jedné z podmínek čerpání fondů EU v ČR

Seminář o efektivní veřejné správě jako jedné z podmínek čerpání fondů EU v ČR

16. 10. 2013

V Praze se dnes konal seminář o efektivní veřejné správě jako jedné z podmínek čerpání fondů EU v České republice. Akce, pořádaná ve spolupráci s Evropskou komisí, byla zaměřena na hodnocení splnění jedné z obecných předběžných podmínek, kterou je posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a dalších subjektů zapojených do čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena