Program JESSICA s garancí SFRB bude spravovat Komerční banka, a.s.

Program JESSICA s garancí SFRB bude spravovat Komerční banka, a.s.

12. 11. 2013

Poslední říjnový den byla mezi Státním fondem rozvoje bydlení a Komerční bankou, a.s. podepsána smlouva o Programu JESSICA. Komerční banka se tak stává Správcem fondu rozvoje měst a bude poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů z evropských fondů, které SFRB získal. Pilotně je připraveno 600 mil. Kč pro 41 měst ČR s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena