Příspěvek 30 tis. Kč mohou žádat také občané postižení tornádem na Krnovsku.

Příspěvek 30 tis. Kč mohou žádat také občané postižení tornádem na Krnovsku.

26. 7. 2013

S účinností od 26.07.2013 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR změnu výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živelní pohromě - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem. Cílem podpory bylo původně poskytnutí příspěvku na opravu bytu ve výši 30 tis. Kč na jednu domácnost pouze v souvislosti s letošními povodněmi. Nově je tento příspěvek určen také občanům poškozeným v červnu 2013 tornádem (na Krnovsku).

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena