Novela zákona o veřejných zakázkách vychází vstříc zadavatelům i dodavatelům

Novela zákona o veřejných zakázkách vychází vstříc zadavatelům i dodavatelům

7. 11. 2013

Od 01.01.2014 nastane účinnost tzv. technické novely zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato novela je výsledkem široké diskuse mezi zadavateli, dodavateli a zástupci odborné veřejnosti v oblasti veřejných zakázek. Představuje kompromisní způsob vypořádání jednotlivých připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení s tím, že legislativní proces byl završen formou zákonného opatření Senátu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena