MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen 2013

MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen 2013

26. 7. 2013

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 (dále MMZ) představuje hlavní výstup finančního monitoringu průběhu realizace operačních programů ČR v programovém období 2007–2013.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena