MMR ČR vyhlásilo první dotace na pomoc při odstraňování následků povodní

MMR ČR vyhlásilo první dotace na pomoc při odstraňování následků povodní

19. 6. 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živelní pohromě. Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti a poskytování příspěvku na opravu bytu. V současné době MMR připravuje Strategii obnovy území, kterou dle příslušného zákona předloží vládě ke schválení do 20 dnů po ukončení krizového stavu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena