MMR ČR a jeho role v politice sociálního bydlení

MMR ČR a jeho role v politice sociálního bydlení

10. 6. 2013

Základním nástrojem bytové politiky realizované MMR v rámci kompetencí daných zákonem je investiční podpora. Bytová politika na místní úrovni spadá do samostatné působnosti obcí. Naplnění obecně formulované povinnosti pečovat o potřeby bydlení občanů je ponecháno na rozhodnutí orgánů obce. Sociální rozměr a individuální podpora jednotlivých osob spadá do kompetence MPSV.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena