Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc červenec 2013

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc červenec 2013

27. 8. 2013

MMR ČR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc červenec 2013.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena