Jankovský: MMR ČR spustilo práce na technické novele ZVZ

Jankovský: MMR ČR spustilo práce na technické novele ZVZ

6. 3. 2013

MMR ČR již provedlo první vyhodnocení poslední novely ZVZ (platné od 1. 4. 2012), které bude veřejné v dubnu jako součást pravidelné „Výroční zprávy a stavu VZ v ČR“. „V tomto prvním vyhodnocení zpracovaném na základě reálných dat, jsme identifikovali několik pravidel, která je dle našeho názoru třeba upravit, protože jsou v praxi velmi komplikovaně aplikovatelná. Některá pravidla také způsobují nebo by do budoucna mohla způsobit neodůvodněné náklady“ vysvětluje ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena