Jankovský: Cestovní ruch může být výrazně efektivnější

Jankovský: Cestovní ruch může být výrazně efektivnější

27. 3. 2013

Vláda dnes na svém jednání projednala novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020. Koncepce přináší zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu jak na národní tak i regionální úrovni. Cílem je udržení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu a jeho další rozvoj. Výsledkem aplikace nové strategie bude vytvoření chybějícího systém řízení cestovního ruchu včetně jeho dlouhodobého financování.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena