Hlavní změny, které přináší technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Hlavní změny, které přináší technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek

12. 11. 2013

Jemné ladění na základě zkušeností z praxe. Tak lze shrnout technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou vypracovalo a prosadilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena