Evropské fondy: schváleno 44 430 projektů za 694,9 miliardy Kč, proplaceno 57,4 % alokovaných prostředků

Evropské fondy: schváleno 44 430 projektů za 694,9 miliardy Kč, proplaceno 57,4 % alokovaných prostředků

17. 9. 2013

Cílem České republiky je vyjednat výjimku z pravidla n+2, neboli zajistit, aby mohly být EU fondy, které má ČR přiděleny na jednotlivé roky do 2013, proinvestovány postupně až do roku 2015. Ministr pro místní rozvoj František Lukl zároveň na jednání s komisařem Johannesem Hahnem požádal o rozšíření Operačního programu Doprava v souvislosti s povodněmi o možnost financování oprav místních komunikací.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena