ČR dosahuje úspěchů v programech přeshraniční spolupráce

ČR dosahuje úspěchů v programech přeshraniční spolupráce

28. 1. 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zodpovídá za celkem 5 programů přeshraniční spolupráce (s Polskou republikou, se Slovenskou republikou, s Rakouskem, se Svobodným státem Bavorsko a se Svobodným státem Sasko). K 31. prosinci 2012 bylo u všech těchto programů splněno klíčové pravidlo n+3. Došlo tedy k proplacení finančních prostředků, které byly určeny pro rok 2009 a které bylo nutno vyčerpat do konce roku 2012.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena