Vybráno třináct finalistů do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2012

Vybráno třináct finalistů do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2012

2. 7. 2012

Praha, 2. července 2012: Osmnáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova již má své finalisty, kteří postupují do celostátního kola. V letošním roce bylo v rámci krajských kol hodnoceno celkem 278 obcí, a to v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena