Vláda se seznámila s akčním plánem pro strukturální fondy

Vláda se seznámila s akčním plánem pro strukturální fondy

28. 3. 2012

Dnes na svém jednání Vláda ČR projednala „Akční plán ke zlepšení řídícího a kontrolního systému pro strukturální fondy v ČR“. Jedná se o dokument, který je součástí varovného dopisu Evropské komise, jenž v minulém týdnu obdrželi představitelé České republiky. „Akční plán“ je výsledkem snažení českých vyjednavačů, díky kterému nedošlo k úplnému zastavení čerpání peněz z fondů EU. Akční plán shrnuje hlavní problémy, které nám Evropská komise vytýká. Nyní je na míč na české straně hřiště, aby byly realizovány veškeré potřebné kroky k obnovení plateb.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena