Vláda schválila návrh zákona o vyvlastňování.

Vláda schválila návrh zákona o vyvlastňování.

28. 3. 2012

Vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády a ve znění varianty II, uvedené ve stanovisku Legislativní rady vlády k § 28.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena