Statistiky využívání e-tržišť

Statistiky využívání e-tržišť

30. 11. 2012

Od 1. 7. 2012 mají ústřední orgány státní správy (dále jen „ÚOSS“) a jejich podřízené organizace povinnost zadávat veřejné zakázky na vybrané komodity (dodávky, služby a stavební práce) prostřednictvím e-tržiště. Pro nákup ostatních komodit mají ÚOSS a ostatní zadavatelé možnost využívat elektronické tržiště dobrovolně. Povinnost nákupu přes e-tržiště se vztahuje pouze na veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou minimálně 50 000 Kč zadávané jako veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo jako minitendry na základě rámcové smlouvy s více uchazeči. Po prvních třech měsících (tj. od 1. července do 30. září 2012) tzv. povinného využívání e-tržišť ÚOSS a jejich podřízenými organizacemi zpracovalo MMR ČR statistiky, jakým způsobem byla za toto období fungující e-tržiště využívána.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena