Stanovisko MMR ČR a ÚOHS

Stanovisko MMR ČR a ÚOHS

11. 1. 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnily společné stanovisko, které se vztahuje ke dvěma novelizacím zákona o veřejných zakázkách, jež nabyly účinnosti 1. 1. 2012, resp. 5. 1. 2012. Tyto novely upravují základní kvalifikační předpoklady, které musí splňovat každý subjekt, pokud má zájem podílet se jako dodavatel na realizaci veřejných zakázek.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena