Společné kroky MF a MMR vůči řídícímu orgánu ROP Severozápad

Společné kroky MF a MMR vůči řídícímu orgánu ROP Severozápad

4. 6. 2012

Dne 4. 6. 2012 byl vypraven společný dopis náměstků MF a MMR, který shrnuje problémy v implementaci fondů EU v rámci ROP SZ. Tento dopis rozšiřuje pozastavení certifikace výdajů ROP SZ (již ode dne 25. 3. 2011) ze strany MF o pozastavení národního předfinancování ze strany MMR. Dále žádá výbor regionální rady ROP SZ, aby s okamžitou platností dočasně pozastavil vyhlašování nových výzev, schvalování projektů Výborem Regionální rady a podepisování Smluv o poskytnutí dotace.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena