Pozastavení financování dotčených projektů ROP SČ

Pozastavení financování dotčených projektů ROP SČ

15. 5. 2012

MMR ČR jako poskytovatel dotace pro financování Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy požádalo řídící orgán tohoto operačního programu o zastavení proplácení veškerých projektů předložených žadatelem Oblastní nemocnice Kladno, a.s. a dále projektů spojených s žadatelem Oblastní nemocnice Příbram, a.s. a obcí Buštěhrad. Současně MMR ČR doporučilo přijetí takových opatření, aby případné další projekty, které by mohly mít souvislost s probíhajícím zadržením předsedy Regionální rady NUTS II Střední Čechy, nebyly rovněž financovány.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena