O fondech EU stručně a pozitivně.

O fondech EU stručně a pozitivně.

25. 10. 2012

Na potřebě zviditelnění pozitivních přínosů evropských fondů v České republice i zlepšení informování o nich se shodli účastníci Řídícího a koordinačního výboru (ŘKV), který v Praze uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Jednání se zúčastnili zástupci Evropské komise (EK), orgánů zodpovědných za čerpání fondů EU, krajů, neziskového sektoru i sociální a hospodářští partneři.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena