Návrh působnosti nového Úřadu pro veřejné investování

Návrh působnosti nového Úřadu pro veřejné investování

15. 8. 2012

MMR ČR navrhuje nový úřad s kompetencí, kterou v současné době z části vykonává MMR ČR (legislativa, elektronizace, metodika, oponentury k významným VZ), ale navíc s novými možnostmi kontrolovat vše, co předchází vypsání zadávacího řízení a následuje po jeho ukončení. Cílem je zavést kontrolu systému zadávání u jednotlivých zadavatelů, nikoli jen jednotlivých konkrétních akcí, pokud možno před tím, než za to stát zaplatí, včetně kontroly nové ex post uveřejňovací povinnosti (konečná cena, zveřejnění smluv, subdodavatelé, použití elektronických nástrojů atd).

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena